Loading...
 • Gợi ý từ khóa:
 • i3, i5, i7, card rời, 11 inch, 14 inch, 15.6 inch ,...

Linh kiện laptop

(20 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 8%
  Màn hình samsung NC110 màn 10.1 led mỏng

  1.150.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình samsung NC110 màn 10.1 led mỏng

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình samsung NC110 màn 10.1 led mỏng Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và...
 • - 8%
  Màn hình Samsung N120 N140 N143 N148 màn 10.1 led dày

  1.150.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Samsung N120 N140 N143 N148 màn 10.1 led dày

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Samsung N120 N140 N143 N148 màn 10.1 led dày Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng,...
 • - 12%
  Màn hình SAMSUNG R468 R470

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình SAMSUNG R468 R470

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình SAMSUNG R468 R470 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 19%
  Màn hình SAMSUNG Q430 Q460

  1.100.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình SAMSUNG Q430 Q460

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình SAMSUNG Q430 Q460 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 11%
  Màn hình Samsung RV510 RV511 RV515 RV520

  1.200.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình Samsung RV510 RV511 RV515 RV520

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Samsung RV510 RV511 RV515 RV520 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm...
 • - 12%
  Màn hình Samsung R428 , R429

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Samsung R428 , R429

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Samsung R428 , R429 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 5%
  Màn hình SAMSUNG 530U

  1.750.000₫
  1.850.000₫

  Màn hình SAMSUNG 530U

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình SAMSUNG 530U Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 8%
  Màn hình Acer D255 , D257 D260 man 10.1 led mỏng

  1.150.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer D255 , D257 D260 man 10.1 led mỏng

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer D255 , D257 D260 man 10.1 led mỏng Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng,...
 • - 12%
  Màn hình Acer AS4733 ,AS4733z , AS4733G

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer AS4733 ,AS4733z , AS4733G

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer AS4733 ,AS4733z , AS4733G Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm...
 • - 12%
  Màn hình Acer aspire 4339

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer aspire 4339

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer aspire 4339 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 19%
  Màn hình Acer AS4739 AS4739Z

  1.100.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình Acer AS4739 AS4739Z

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer AS4739 AS4739Z Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 15%
  Màn hình Acer AS4740 , AS4740G

  1.150.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình Acer AS4740 , AS4740G

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer AS4740 , AS4740G Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 11%
  Màn hình Acer aspire 5755 5750

  1.200.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình Acer aspire 5755 5750

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer aspire 5755 5750 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 24%
  Màn hình Acer Emachines D520 , D525

  1.100.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Acer Emachines D520 , D525

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer Aspire 4250 4252 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 12%
  Màn hình Acer Aspire 4250 4252

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer Aspire 4250 4252

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer Aspire 4250 4252 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 12%
  Màn hình laptop Acer AS4935 AS4935G

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình laptop Acer AS4935 AS4935G

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình laptop Acer AS4935 AS4935G Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 12%
  Màn hình Acer aspire 4736 , 4736Z , 4736G , 4736ZG

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer aspire 4736 , 4736Z , 4736G , 4736ZG

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer aspire 4736 , 4736Z , 4736G , 4736ZG Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng,...
 • - 14%
  Màn hình Acer aspire E1-531 E1-571

  1.250.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Acer aspire E1-531 E1-571

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer aspire E1-531 E1-571 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 12%
  Màn hình Acer AS4741 ,AS4741Z ,AS4741G, AS4741ZG

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer AS4741 ,AS4741Z ,AS4741G, AS4741ZG

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer AS4741 ,AS4741Z ,AS4741G, AS4741ZG Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm...
 • - 12%
  Màn hình Acer aspire 4735 , 4735Z , 4735G , 4735ZG , 4735C

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Acer aspire 4735 , 4735Z , 4735G , 4735ZG , 4735C

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Acer aspire 4735 , 4735Z , 4735G , 4735ZG , 4735C Dịch vụ thay thế cảm ứng...
0
 back to top