Loading...
 • Gợi ý từ khóa:
 • i3, i5, i7, card rời, 11 inch, 14 inch, 15.6 inch ,...

Linh kiện laptop

(20 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 13%
  Màn hình dell 13Z-5323

  1.350.000₫
  1.550.000₫

  Màn hình dell 13Z-5323

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình dell 13Z-5323 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 8%
  Màn hình Dell Inspiron 1564

  1.150.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Dell Inspiron 1564

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Inspiron 1564 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 7%
  Màn Cảm ứng DELL 7348

  2.650.000₫
  2.850.000₫

  Màn Cảm ứng DELL 7348

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn Cảm ứng DELL 7348 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 12%
  Màn hình Dell Inspiron N4110

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Dell Inspiron N4110

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Inspiron N4110 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 9%
  Màn Cảm ứng DELL 5448, 5447

  2.050.000₫
  2.250.000₫

  Màn Cảm ứng DELL 5448, 5447

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn Cảm ứng DELL 5448, 5447 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 9%
  Màn Cảm ứng DELL Inspiron13 7347

  2.050.000₫
  2.250.000₫

  Màn Cảm ứng DELL Inspiron13 7347

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn Cảm ứng DELL Inspiron13 7347 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 8%
  Màn hình laptop Dell 14Z 5423

  1.150.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình laptop Dell 14Z 5423

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình laptop Dell 14Z 5423 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 10%
  Màn hình laptop Dell E6410 E5410

  1.750.000₫
  1.950.000₫

  Màn hình laptop Dell E6410 E5410

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình laptop Dell E6410 E5410 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 11%
  Màn hình laptop Dell INS 15R-5520 , 5521 , 5523

  1.200.000₫
  1.350.000₫

  Màn hình laptop Dell INS 15R-5520 , 5521 , 5523

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình laptop Dell INS 15R-5520 , 5521 , 5523 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an...
 • - 14%
  Màn hình Dell Vostro 1400 , Inspiron 1420 1427 1425

  1.250.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Dell Vostro 1400 , Inspiron 1420 1427 1425

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Vostro 1400 , Inspiron 1420 1427 1425 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an...
 • - 14%
  Màn hình Dell 3437 màn 14.0 led mỏng

  1.250.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Dell 3437 màn 14.0 led mỏng

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell 3437 màn 14.0 led mỏng Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và...
 • - 7%
  Màn hình Dell Vostro V130 , V131 V13

  1.350.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Dell Vostro V130 , V131 V13

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Vostro V130 , V131 V13 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và...
 • - 12%
  Màn hình Dell XPS 15 L501x , L502x

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Dell XPS 15 L501x , L502x

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell XPS 15 L501x , L502x Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và...
 • - 12%
  Màn hình Dell Vostro 3400 3450 3460

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình Dell Vostro 3400 3450 3460

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Vostro 3400 3450 3460 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm...
 • - 12%
  Màn hình dell vostro V5460 V5470

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình dell vostro V5460 V5470

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình dell vostro V5460 V5470 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo....
 • - 7%
  Màn hình Dell Vostro 3300 , 3350,Sony S,tai ngang,vien sony Y Dell Vostro V131,dell vostro v13,v130

  1.350.000₫
  1.450.000₫

  Màn hình Dell Vostro 3300 , 3350,Sony S,tai ngang,vien sony Y Dell Vostro V131,dell vostro v13,v130

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình Dell Vostro 3300 , 3350,Sony S,tai ngang,vien sony Y Dell Vostro V131,dell vostro v13,v130 Dịch vụ thay...
 • - 12%
  Màn hình laptop Dell INS 14R N4010 , N4020 , N4030 , N4040 , N4050

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình laptop Dell INS 14R N4010 , N4020 , N4030 , N4040 , N4050

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình laptop Dell INS 14R N4010 , N4020 , N4030 , N4040 , N4050 Dịch vụ thay thế...
 • - 11%
  màn hình laptop Dell INS 15R N5010 N5020 N5030 N5050

  1.200.000₫
  1.350.000₫

  màn hình laptop Dell INS 15R N5010 N5020 N5030 N5050

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   màn hình laptop Dell INS 15R N5010 N5020 N5030 N5050 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an...
 • - 12%
  Màn hình MSI X410

  1.100.000₫
  1.250.000₫

  Màn hình MSI X410

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn hình MSI X410 Dịch vụ thay thế cảm ứng nhanh chóng, an toàn và đảm bảo. ...
 • - 3%
  Màn 13.3 LED Mỏng Cắm Cho MACBOOK AIR Cả Mảng Mặt 2010,2011(1369,1466)

  7.700.000₫
  7.950.000₫

  Màn 13.3 LED Mỏng Cắm Cho MACBOOK AIR Cả Mảng Mặt 2010,2011(1369,1466)

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn:
   Màn 13.3 LED Mỏng Cắm Cho MACBOOK AIR Cả Mảng Mặt 2010,2011(1369,1466) Dịch vụ thay thế cảm ứng...
0
 back to top